Vrijwilligers gezocht!

geef u op »

Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland

Ieder kind recht op ontwikkeling. Dat is waar JES Rijnland voor staat.

JES Rijnland werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. Met name kinderen in een sociaaleconomisch kwetsbare (thuis)situatie kunnen vaak extra ondersteuning gebruiken, gericht op henzelf of hun ouders. Het aanbod van JES Rijnland is preventief, aanvullend en verrijkend.

JES Rijnland streeft ernaar dat kinderen:

  • opgroeien in een omgeving die hen stimuleert in hun ontwikkeling;
  • gebruik maken van belangrijke voorzieningen zoals voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en bibliotheek;
  • goed voorbereid aan school beginnen;
  • in het schoolgaan ondersteund en begeleid worden;
  • deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten.

 

 
Titel

box-article-content

WeekendKlas